Muziek maakt slim!

Muziek maken is leuk, maar het heeft ook een erg positieve invloed op intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken werkt bovendien mee aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden én leidt tot een positiever zelfbeeld. Dit hebben wij niet zelf bedacht. Het is wetenschappelijk aangetoond. Het maakt ons wel extra gemotiveerd om ons in te zetten voor het organiseren van muzieklessen én een vlotte doorstroming naar het opleidingsorkest, zodat kinderen al snel samen kunnen (leren) spelen.

Algemene informatie

Muziekvereniging De Eendracht heeft een volledige HaFaBra-opleiding (diploma’s A, B, C en D) in eigen beheer. We zijn trots op het hoge niveau, dat door de jarenlange traditie van onze opleidingen is bereikt. De muzieklessen worden gegeven door professionele docenten. Als  leerling krijg je een instrument in bruikleen van de vereniging. De muzieklessen worden gegeven in schoolgebouw De Bron in Wezep. Het te bespelen instrument wordt in onderling overleg gekozen. Onze docenten worden aangestuurd en gefaciliteerd door Stichting TacT Muziek. Een goede leeftijd om te beginnen met het leren bespelen van een instrument is ongeveer 8 jaar.

Muzieklessen

Muzieklessen worden gegeven volgens de landelijke richtlijnen voor HaFaBra Muziekonderwijs. Binnen onze muziekschool wordt lesgegeven in de volgende lesgroepen: klein koper (bugels en trompetten), zwaar koper (euphoniums en trombones), saxofoons, waldhoorns en slagwerk. Leerlingen die eenzelfde instrument bespelen zullen ingedeeld worden in een lesgroep, die op hun niveau speelt.

De lesgelden voor het seizoen  2017-2018 zijn:

  • A-diploma €500,-
  • B-diploma €600,-
  • C-diploma €600,-
  • D-diploma in overleg

Examens

Leerlingen kunnen 1 keer per jaar examen doen. Hiervoor is naast de praktische ervaring ook theoretische kennis vereist. Deze theorie wordt verweven in de praktijklessen. Leerlingen die examen gaan doen, worden ook in groepsverband in 6 theorielessen extra goed voorbereid op hun examen. De kosten hiervoor bedragen € 50,-

Opleidingsorkest

Na een half jaar volgen van muzieklessen en thuis studeren mag je als muzikant meespelen in het opleidingsorkest. Je leert in orkestverband musiceren en gaat met dit orkest optreden. Regelmatig zijn er gezamenlijke optredens met het A-orkest. Dan je speel je dus in een échte fanfare mee! Na het behalen van je B-diploma ga je elke week in het A-orkest meespelen.

Zodra je een aantal lessen hebt gehad, mag je meespelen met het opleidingsorkest. Zo leer je direct hoe het is om samen met anderen in orkestverband te musiceren. Na het behalen van je B-diploma mag je elke week in het A-orkest meespelen!

Korting op contributie

Zolang een lid muziekles binnen de vereniging volgt, geldt een korting van 50% op de contributie van de vereniging. De contributie voor het jaar 2018 is € 21,- (voor een leerling € 10,50) per maand.