MUZIEKLESSEN

Muzieklessen worden gegeven volgens de landelijke richtlijnen voor HaFaBra Muziekonderwijs. Binnen onze muziekschool wordt lesgegeven in de volgende lesgroepen: klein koper (bugels en trompetten), zwaar koper (euphoniums en trombones), saxofoons, waldhoorns en slagwerk. Leerlingen die eenzelfde instrument bespelen zullen ingedeeld worden in een lesgroep, die op hun niveau speelt.

De lesgelden voor het seizoen  2017-2018 zijn:

  • A-diploma €500,-
  • B-diploma €600,-
  • C-diploma €600,-
  • D-diploma in overleg

EXAMENS

Leerlingen kunnen 1 keer per jaar examen doen. Hiervoor is naast de praktische ervaring ook theoretische kennis vereist. Deze theorie wordt verweven in de praktijklessen. Leerlingen die examen gaan doen, worden ook in groepsverband in 6 theorielessen extra goed voorbereid op hun examen. De kosten hiervoor bedragen € 50,-

OPLEIDINGSORKEST

Het opleidingsorkest is een orkest waarin kinderen en jongeren die net begonnen met muziek maken op een leuke en leerzame manier samen musiceren. Het orkest staat onder leiding van Jos Baggermans.

VOOR WIE IS HET OPLEIDINGSORKEST?

Het opleidingsorkest is voor leerlingen die net begonnen zijn met het maken van muziek. Zodra zij een paar lessen gehad hebben, kunnen zijn aanschuiven. Door hier al vroeg mee te beginnen, leer je hoe het is om samen te spelen in een orkest. Daarnaast is het natuurlijk leuk om samen muziek te maken.

KOMEN KIJKEN?

Het opleidingsorkest repeteert op de woensdagavond van 18:00 tot 18:45 aan de Keizersweg 2 in Wezep. Kom gerust een keer alleen of samen met uw kind langs!

KORTING OP CONTRIBUTIE

Zolang een lid muziekles binnen de vereniging volgt, geldt een korting van 50% op de contributie van de vereniging. De contributie voor het jaar 2018 is € 21,- (voor een leerling € 10,50) per maand.